ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ບັນ​ຊີຮ້ານ​ອາ​ຫານ

ແຊຣ໌

ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ບັນ​ຊີ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ ເປັນ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ບັນ​ຊີ​ທີ່ ສາມາດແຍກຍ່ອຍຫມວດ ຫລື ປະເພດສິນຄ້າໄດ້, ສ້າງລາຍການສິນຄ້າຕາມ ເມນູອາຫານ, ຮັບສິນຄ້າເຂົ້າສາງ, ຈ່າຍສິນຄ້າອອກສາງ, ຂາຍໂດຍການເປີດໂຕະຫລາຍໂຕະພ້ອມກັນ, ຈອງໂຕະ, ຕໍ່ໂຕະ, ໂອນໂຕະ, ຍ້າຍໂຕະ, ປິດໂຕະ, ພິມບິນດ່ວນ, ຊຳລະໄດ້ 4 ສະກຸນເງິນ ກີບ, ບາດ, ໂດລາ ແລະ ຢູໂຣ, ພິມລາຍງານການຂາຍປະຈຳວັນ, ພິມລາຍງານເຄື່ອງຢັງເຫລືອໃນສາງ, ພີມລາຍງານກຳໄລ ປະຈຳວັນ, ເດືອນ ແລະ ປີ

EnglishLaoVietnamese