ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ບັນ​ຊີ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ແຊຣ໌

ໂປ​ຣ​ແກ​ຮມ​ບັນ​ຊີ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ເປັນ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ບັນ​ຊີ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ເຊີ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ໂປ​ຣ​ແກມ​ບັນ​ຊີນີ້​ຈະ​ປະ​ກອບ​ມີ: ເລກ​ລະ​ຫັດ​ບັນ​ຊີ, ລາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຍອດ​ຍົກ​ມາ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ, ລາຍ​ການ​ເຄື່​ອນ​ໄຫວ​ບັນ​ຊີ​ປະ​ຈຳ​ວັນ, ລາຍ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ບັນ​ຊີ​ເງິນ​ຕາ, ລາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບັນ​ຊີ, ລາຍ​ງານ​ປື້ມ​ບັນ​ຊີ​ໃຫຍ່​ແຍກ​ປະ​ເພດ​ທົ່​ວ​ໄປ​, ລາຍ​ງານ​ປື້ມ​ບັນ​ຊີ​ໃຫຍ່​ແຍກ​ປະ​ເພດ​ຕາມ​ມູນ​ຄ່າ​ເດີມ, ໃບ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ປະ​ຈຳ​ວັນ-ເດືອນ-ງວດ​ແລະ​ປະ​ຈຳ​ປີ, ໃບ​ສັງ​ລວມ​ລາຍ​ຮັບ-ລາຍ​ຈ່າຍ, ໃບ​ລ​າຍ​ງານ​ຖາ​ນະ​ການ​ເງິນ-ຊັບ​ສິນ, ໃບ​ລາຍ​ງານ​ຖາ​ນະ​ການ​ເງິນ-ໜີ້​ສິນ ແລະ ໃບ​ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ.

EnglishLaoVietnamese