ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ບັນ​ຊີ​ໂຮງ​ແຮມ-ບ້ານ​ພັກ

ແຊຣ໌

​ ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ບັນ​ຊີ​ໂຮງ​ແຮມ-ບ້ານ​ພັກ ເປັນ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ໜື່ງ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ມີ:

ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ Customers list
-ບັນທຶກການຈອງຫ້ອງ Booking
-ບັນທຶກການເຂົ້າພັກ Check-in
-ບັນທຶກການຊໍ້າລະຄ່າຫ້ອງ Check-out
-ຂໍ້ມູນການບໍລິການ Minibar (Service)
-ຂໍ້ມູນສະຖານະຫ້ອງ Room status
-ຂໍ້ມູນຫ້ອງພັກ Room list
-ລວມທຸກໆລາຍງານຢ່າງລະອຽດ Daily report

EnglishLaoVietnamese