ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ສາງ-ຂາຍ​ສິນ​ຄ້າ

ແຊຣ໌

ໂປຣແກຣມສາງ-ຂາຍສິນຄ້າ (POS) ເປັນ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຮມ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ດ້ວຍລະບົບບາໂຄດການແຍກໝວດໝູ່ ຫລື ປະເພດຂອງສິນຄ້າການສ້າງເລກລະຫັດ ສິນຄ້າ, ຫົວຫນ່ວຍ, ຂະຫນາດບັນຈຸ, ສະຖານທີ່ເກັບມ້ຽນ, ລະບົບລາຍງານເຕືອນເມື່ອສິນຄ້າໃກ້ຈະຫມົດໃນສາງ-ໃສ່ຈຳນວນທີ່ມີໃນສາງເບື້ອງຕົ້ນ ເປີດຍອດຍົກ-ການເຄື່ອນໄຫວ ຮັບຈາກຜູ້ສະຫນອງ-ການເຄື່ອນໄຫວ ຈ່າຍໄປພະແນກ ຫລື ພາກສ່ວນຕ່າງໆ-ການເຄື່ອນໄຫວ ຂາຍສິນຄ້າຫນ້າຮ້ານ ຕັດສາງພ້ອມອັດຕະໂນມັດ ເກັບກຳລາຍການຂາຍປະຈຳວັນ -ລາຍງານການຂາຍປະຈຳວັນ-ລາຍງານກຳໄລ-ຂາດທຶນ-ລາຍງານສັງລວມສາງ-ລາຍງານສິນຄ້າຍັງເຫລືອໃນສາງ.

EnglishLaoVietnamese