​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ເດືອນ

ແຊຣ໌

​ ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ຄິດ​ໄລ່​ເງິນ​ເດືອນ ເປັນ​ໂປ​ຣ​ແກ​ຣມ​ລະ​ບົບ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ ເຊີ່ງ​ປະກອບ​ມີ: ເກັບກຳຂໍມູນພະນັກງານຢ່າງລະອຽດ, ແຍກພະນັກງານ ແລະ ຄົນງານ (ຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງຊາດ), ແຍກພະແນກ, ຕຳແຫນ່ງ, ຫນ້າທີ່ ແລະ ພາກສ່ວນ, ລາຍງານການຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ, ເງິນເດືອນພື້ນຖານ, ໂອທີ ແລະ ຄິດໄລ່ເງິນເພີ່ມຕ່າງໆ, ລາຍງານສັງລວມ ແລະ ລາຍງານສະຖິຕິ, ຫນ້າຕ່າງການນຳໃຊ້ 2 ພາສາ, ລາຍງານ 2 ພາສາ ລາວ ແລະ ອັງກິດ, ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງລູກເພີ່ມ ໂດຍຜ່ານສາຍແລນ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.

EnglishLaoVietnamese